Tablični prikaz

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2022M6 2022M7 2022M8 2022M9 2022M10 2022M11 2022M12 2023M1 2023M2 2023M3 2023M4 2023M5 2023M6
GTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama
169,4
190,1
184,2
171,3
149,0
144,5
165,6
157,7
162,4
192,7
197,0
210,0
216,4
GTNXG47 - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim trgovine na malo i popravaka)
173,5
195,0
186,4
177,6
150,3
148,3
170,4
173,1
181,2
214,4
218,8
231,2
235,0
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
175,2
191,4
175,3
169,6
156,8
151,0
168,2
136,0
140,2
176,4
175,9
185,4
192,8
G45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
193,4
222,7
150,6
168,5
147,0
159,0
175,7
163,9
177,7
243,0
219,5
244,9
259,6
G45XG452 - Trgovina motornim vozilima; trgovina i popravak motocikala
190,5
221,9
149,3
165,1
141,8
151,9
170,1
160,4
172,3
241,8
220,9
244,1
256,7
G452 - Održavanje i popravak motornih vozila
257,3
237,2
158,3
202,8
187,7
230,0
213,6
210,7
258,0
249,7
207,9
264,7
324,8
G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
182,0
195,2
174,8
181,2
168,0
161,0
176,3
145,4
152,1
188,4
178,9
188,5
194,3
G461 - Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
126,4
264,8
165,3
219,5
143,9
123,0
138,7
125,0
120,3
185,6
191,9
222,7
116,2
G462 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
66,9
98,3
128,0
142,0
137,2
83,8
87,6
110,2
177,2
206,5
140,4
80,9
55,8
G463 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
194,5
226,4
222,3
189,9
124,3
132,9
157,5
142,4
136,4
173,6
169,1
189,1
227,0
G464 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
171,2
169,6
159,4
169,2
151,2
164,4
166,2
147,9
141,2
175,5
165,6
175,4
194,2
G465 - Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
179,6
129,1
123,9
151,2
144,5
137,7
192,4
114,8
113,0
136,8
136,2
142,9
173,5
G466 - Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
223,3
267,6
94,6
148,0
229,4
210,8
218,7
184,5
185,8
371,4
245,8
197,5
259,2
G467 - Ostala specijalizirana trgovina na veliko
199,7
237,4
225,2
215,3
213,8
172,7
218,0
176,8
186,7
206,1
193,1
211,5
184,8
G469 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
179,1
172,9
154,6
166,4
178,1
179,1
172,8
120,4
138,6
163,5
163,5
191,4
198,2
H - Prijevoz i skladištenje
157,4
174,2
191,2
178,2
167,1
158,7
158,7
141,1
156,4
129,5
226,2
171,9
161,4
H49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
135,7
141,4
140,5
151,3
132,9
137,0
144,8
115,9
133,4
123,6
142,6
152,5
143,9
H50 - Vodeni prijevoz
220,3
261,1
353,8
172,0
268,3
145,4
97,9
76,5
241,4
161,2
277,2
222,6
220,3
H51 - Zračni prijevoz
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
H52 - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
157,0
208,4
253,9
193,5
172,1
179,1
159,1
130,4
130,7
104,8
110,0
135,8
151,3
H53 - Poštanske i kurirske djelatnosti
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
218,5
333,6
371,6
257,5
121,1
72,3
79,7
61,7
63,1
72,1
157,1
278,7
253,0
I55 - Smještaj
200,4
420,6
485,6
247,5
82,1
38,6
43,0
22,5
27,2
32,3
138,5
180,3
225,9
I56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
165,4
229,2
243,9
191,4
127,3
95,1
116,6
102,8
99,4
119,3
152,9
185,6
196,9
J - Informacije i komunikacije
220,0
226,8
249,3
249,4
208,9
221,2
322,1
206,2
212,6
235,7
220,2
204,5
256,1
J58 - Izdavačke djelatnosti
64,6
94,4
228,2
135,1
86,5
115,8
135,0
93,2
70,0
75,9
109,5
74,1
89,5
J59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
208,3
103,3
108,2
151,4
105,0
135,4
278,7
198,8
103,7
115,3
169,5
220,0
268,0
J60 - Emitiranje programa
106,6
77,2
79,2
92,2
115,6
103,8
160,0
92,1
97,1
126,6
99,7
98,1
112,1
J61 - Telekomunikacije
109,7
117,2
132,4
144,3
124,8
118,6
145,7
104,8
111,4
115,3
108,9
114,4
118,0
J62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
203,2
223,6
194,6
206,7
160,3
189,7
314,6
151,8
181,2
198,0
169,5
123,6
217,8
J63 - Informacijske uslužne djelatnosti
246,2
295,4
341,8
232,8
167,6
141,9
229,2
160,3
207,4
266,1
199,0
234,6
241,9
L - Poslovanje nekretninama
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
125,1
120,5
96,6
105,4
122,5
118,7
L68 - Poslovanje nekretninama
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
125,1
120,5
96,6
105,4
122,5
118,7
M_STS - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
123,9
131,7
102,4
166,4
139,5
154,2
202,1
119,1
127,3
179,9
140,3
142,8
143,2
M69 - Pravne i računovodstvene djelatnosti
119,7
116,5
94,6
150,1
99,8
116,5
172,3
129,5
134,6
155,7
126,3
131,4
132,7
M702 - Savjetovanje u vezi s upravljanjem
106,4
140,4
119,5
189,6
230,1
135,5
204,0
88,1
151,0
167,6
141,6
96,3
124,0
M71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
129,9
126,3
91,9
179,3
107,6
159,0
193,6
122,7
105,7
171,6
134,0
151,5
146,5
M73 - Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
124,8
145,4
112,9
138,9
187,8
192,1
236,0
110,0
137,8
211,3
167,9
159,9
153,6
M74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
116,5
153,6
136,6
205,6
159,6
173,7
245,8
123,9
124,9
231,4
144,7
152,3
140,2
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
220,5
227,1
188,2
188,4
153,3
153,7
149,2
131,7
156,0
194,9
230,0
267,2
257,4
N77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
327,6
373,7
262,1
272,9
220,4
236,0
204,3
137,8
189,6
221,8
239,3
290,7
387,5
N78 - Djelatnosti zapošljavanja
115,2
127,0
147,1
126,5
117,1
128,2
144,6
148,5
122,4
142,8
161,0
113,9
128,5
N79 - Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
120,7
175,3
178,9
174,4
95,9
71,8
35,1
55,2
67,4
91,8
160,0
133,1
155,4
N80 - Zaštitne i istražne djelatnosti
117,7
111,2
95,6
100,2
86,8
78,2
131,9
114,4
109,6
117,9
121,3
128,6
130,4
N81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
135,6
163,3
146,7
152,6
178,0
156,3
151,2
118,5
125,6
114,8
139,0
157,4
152,8
N82 - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
189,6
210,7
184,6
97,3
205,4
175,5
193,1
187,6
176,0
246,6
270,0
245,4
207,0
HTNXK - Uslužne djelatnosti bez trgovine i financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja
163,2
191,1
201,4
183,7
138,1
134,2
162,1
133,7
142,1
146,6
165,4
183,3
184,8
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr