Tablični prikaz

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2022M2 2022M3 2022M4 2022M5 2022M6 2022M7 2022M8 2022M9 2022M10 2022M11 2022M12 2023M1 2023M2
GTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama
123,8
148,7
155,7
160,5
169,4
190,1
184,2
171,3
149,0
144,5
165,6
157,7
162,4
GTNXG47 - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim trgovine na malo i popravaka)
129,3
154,5
163,3
165,6
173,5
195,0
186,4
177,6
150,3
148,3
170,4
173,1
181,2
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
124,9
162,6
163,9
166,1
175,2
191,4
175,3
169,6
156,8
151,0
168,2
136,0
140,2
G45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
133,3
183,8
164,5
174,8
193,4
222,7
150,6
168,5
147,0
159,0
175,7
163,9
177,7
G45XG452 - Trgovina motornim vozilima; trgovina i popravak motocikala
130,0
182,2
163,3
173,2
190,5
221,9
149,3
165,1
141,8
151,9
170,1
160,4
172,3
G452 - Održavanje i popravak motornih vozila
176,9
202,2
197,9
209,3
257,3
237,2
158,3
202,8
187,7
230,0
213,6
210,7
258,0
G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
136,8
178,3
175,7
173,9
182,0
195,2
174,8
181,2
168,0
161,0
176,3
145,4
152,1
G461 - Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
113,3
175,5
189,4
228,5
126,4
264,8
165,3
219,5
143,9
123,0
138,7
125,0
120,3
G462 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
163,1
232,3
174,9
107,8
66,9
98,3
128,0
142,0
137,2
83,8
87,6
110,2
177,2
G463 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
116,1
145,2
144,1
156,2
194,5
226,4
222,3
189,9
124,3
132,9
157,5
142,4
136,4
G464 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
128,1
155,8
153,2
148,8
171,2
169,6
159,4
169,2
151,2
164,4
166,2
147,9
141,2
G465 - Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
97,7
133,2
140,2
165,1
179,6
129,1
123,9
151,2
144,5
137,7
192,4
114,8
113,0
G466 - Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
149,7
311,4
203,5
168,6
223,3
267,6
94,6
148,0
229,4
210,8
218,7
184,5
185,8
G467 - Ostala specijalizirana trgovina na veliko
179,1
227,8
235,0
224,4
199,7
237,4
225,2
215,3
213,8
172,7
218,0
176,8
186,7
G469 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
124,4
150,7
151,3
164,7
179,1
172,9
154,6
166,4
178,1
179,1
172,8
120,4
138,6
H - Prijevoz i skladištenje
130,3
118,3
214,3
158,2
157,4
174,2
191,2
178,2
167,1
158,7
158,7
141,1
156,4
H49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
118,6
115,9
133,1
139,9
135,7
141,4
140,5
151,3
132,9
137,0
144,8
115,9
133,4
H50 - Vodeni prijevoz
113,8
111,7
263,3
160,1
220,3
261,1
353,8
172,0
268,3
145,4
97,9
76,5
241,4
H51 - Zračni prijevoz
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
H52 - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
124,5
108,1
113,1
136,9
157,0
208,4
253,9
193,5
172,1
179,1
159,1
130,4
130,7
H53 - Poštanske i kurirske djelatnosti
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
49,9
52,6
122,2
214,6
218,5
333,6
371,6
257,5
121,1
72,3
79,7
61,7
63,1
I55 - Smještaj
21,6
22,4
104,9
134,8
200,4
420,6
485,6
247,5
82,1
38,6
43,0
22,5
27,2
I56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
78,3
92,0
122,4
147,6
165,4
229,2
243,9
191,4
127,3
95,1
116,6
102,8
99,4
J - Informacije i komunikacije
184,4
197,5
193,2
175,8
220,0
226,8
249,3
249,4
208,9
221,2
322,1
206,2
212,6
J58 - Izdavačke djelatnosti
65,5
72,1
105,8
72,9
64,6
94,4
228,2
135,1
86,5
115,8
135,0
93,2
70,0
J59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
103,3
125,3
129,1
165,9
208,3
103,3
108,2
151,4
105,0
135,4
278,7
198,8
103,7
J60 - Emitiranje programa
87,3
131,7
93,7
92,0
106,6
77,2
79,2
92,2
115,6
103,8
160,0
92,1
97,1
J61 - Telekomunikacije
102,3
100,8
99,7
101,1
109,7
117,2
132,4
144,3
124,8
118,6
145,7
104,8
111,4
J62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
163,8
173,5
164,3
116,2
203,2
223,6
194,6
206,7
160,3
189,7
314,6
151,8
181,2
J63 - Informacijske uslužne djelatnosti
219,5
217,4
168,9
222,0
246,2
295,4
341,8
232,8
167,6
141,9
229,2
160,3
207,4
L - Poslovanje nekretninama
107,3
91,5
96,1
111,9
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
125,1
120,5
L68 - Poslovanje nekretninama
107,3
91,5
96,1
111,9
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
125,1
120,5
M_STS - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
110,5
153,0
129,4
121,3
123,9
131,7
102,4
166,4
139,5
154,2
202,1
119,1
127,3
M69 - Pravne i računovodstvene djelatnosti
118,8
141,7
114,3
117,6
119,7
116,5
94,6
150,1
99,8
116,5
172,3
129,5
134,6
M702 - Savjetovanje u vezi s upravljanjem
112,2
127,1
149,2
82,3
106,4
140,4
119,5
189,6
230,1
135,5
204,0
88,1
151,0
M71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
103,5
155,9
129,8
136,7
129,9
126,3
91,9
179,3
107,6
159,0
193,6
122,7
105,7
M73 - Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
111,0
167,8
130,2
118,5
124,8
145,4
112,9
138,9
187,8
192,1
236,0
110,0
137,8
M74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
103,7
188,4
143,4
122,8
116,5
153,6
136,6
205,6
159,6
173,7
245,8
123,9
124,9
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
128,2
156,8
187,1
223,0
220,5
227,1
188,2
188,4
153,3
153,7
149,2
131,7
156,0
N77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
159,1
193,0
187,8
235,7
327,6
373,7
262,1
272,9
220,4
236,0
204,3
137,8
189,6
N78 - Djelatnosti zapošljavanja
112,5
127,9
146,7
101,3
115,2
127,0
147,1
126,5
117,1
128,2
144,6
148,5
122,4
N79 - Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
44,3
56,1
105,7
99,6
120,7
175,3
178,9
174,4
95,9
71,8
35,1
55,2
67,4
N80 - Zaštitne i istražne djelatnosti
92,2
104,6
105,3
112,6
117,7
111,2
95,6
100,2
86,8
78,2
131,9
114,4
109,6
N81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
113,4
104,9
131,7
143,6
135,6
163,3
146,7
152,6
178,0
156,3
151,2
118,5
125,6
N82 - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
157,3
186,9
243,7
212,6
189,6
210,7
184,6
97,3
205,4
175,5
193,1
187,6
176,0
HTNXK - Uslužne djelatnosti bez trgovine i financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja
118,6
121,9
143,6
154,9
163,2
191,1
201,4
183,7
138,1
134,2
162,1
133,7
142,1
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr