Grafički prikaz po grupi djelatnosti

Tip podataka: Indeks realnog prometa od trgovine na malo
Indikator: Realni promet (varijabla 123)
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Djelatnost:
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Ljiljanka Boras, (01) 4806-119, borasl@dzs.hr Sanja Godec, (01) 4806-275, godecs@dzs.hr