Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2022M7 2022M8 2022M9 2022M10 2022M11 2022M12 2023M1 2023M2 2023M3 2023M4 2023M5 2023M6 2023M7
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
115,8
97,6
114,7
114,9
112,1
107,6
100,2
106,4
121,7
104,6
116,5
116,9
114,5
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
122,4
96,3
128,5
126,5
119,4
101,9
102,4
112,5
132,3
112,3
129,5
122,5
122,8
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
119,8
117,8
104,1
110,3
107,2
109,3
113,3
109,3
114,4
101,8
104,7
103,5
112,6
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
100,6
85,6
110,4
114,7
111,8
121,4
102,6
114,9
122,9
108,3
115,0
123,5
108,4
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
102,8
76,7
107,8
107,8
101,4
92,7
84,5
95,4
103,9
87,5
87,5
96,3
93,8
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
119,1
98,3
112,3
108,9
110,7
106,8
92,4
97,8
119,2
100,6
116,5
120,0
114,4
B - Rudarstvo i vađenje
70,2
69,3
69,6
70,0
68,0
62,9
61,8
60,5
70,5
65,4
67,5
66,4
69,1
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
59,3
60,4
57,3
59,3
57,0
58,2
58,0
52,6
58,5
55,5
56,0
54,8
58,2
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
116,1
106,9
118,4
115,3
112,4
83,9
70,5
90,6
121,4
106,3
115,9
116,3
115,1
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
55,8
59,5
57,7
56,2
57,7
61,3
59,5
59,5
62,5
56,9
62,1
60,3
59,2
C - Prerađivačka industrija
115,7
94,5
117,0
116,3
111,6
106,1
95,4
103,6
120,8
102,9
119,3
120,8
116,1
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
127,9
118,7
122,7
115,4
115,0
106,8
100,0
100,8
118,2
102,9
114,4
119,3
117,5
C11 - Proizvodnja pića
145,6
140,2
95,2
91,6
97,5
128,5
66,4
77,5
89,8
103,7
125,4
138,7
146,2
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
92,5
91,0
79,0
112,3
156,1
134,6
106,7
86,2
100,1
85,1
99,7
86,2
88,2
C13 - Proizvodnja tekstila
115,1
64,7
118,2
106,5
92,2
69,9
80,9
90,6
126,6
96,4
96,9
89,8
80,1
C14 - Proizvodnja odjeće
60,4
32,8
56,9
58,5
59,4
48,9
47,1
52,7
62,1
55,3
55,7
52,9
56,0
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
96,3
63,8
103,6
105,4
106,7
84,9
101,9
99,1
113,0
99,3
87,4
88,8
91,9
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
124,7
74,7
125,7
126,4
115,5
91,2
99,2
111,8
123,4
105,7
115,7
101,6
96,6
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
135,6
122,8
117,9
118,9
119,3
95,7
104,9
105,2
116,2
105,7
122,2
121,1
129,7
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
104,8
98,3
103,5
112,5
111,5
107,2
90,4
93,7
118,8
93,9
105,2
110,2
91,6
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
137,7
137,6
113,3
119,6
13,0
12,9
3,5
4,3
6,8
2,8
94,4
119,2
127,8
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
60,3
54,7
82,4
67,0
58,5
58,2
46,4
60,1
72,4
51,7
54,8
71,1
70,6
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
123,2
56,2
139,8
138,0
140,7
131,3
129,5
143,8
195,4
129,0
176,7
167,5
131,0
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
138,2
105,6
149,8
160,1
145,9
115,4
125,5
139,1
153,3
132,9
148,0
143,3
144,2
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
127,0
114,7
125,1
126,1
121,7
99,6
87,5
100,0
121,7
113,8
141,8
120,2
117,9
C24 - Proizvodnja metala
101,2
71,2
90,2
109,1
96,6
84,0
98,8
113,3
122,1
101,1
119,6
109,1
111,5
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
101,4
83,2
109,3
117,1
113,0
113,5
96,9
108,0
121,0
101,3
102,6
132,1
104,4
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
124,3
81,9
121,2
120,5
120,9
101,2
100,0
103,3
131,6
99,8
107,1
104,3
106,9
C27 - Proizvodnja električne opreme
136,0
87,5
163,0
131,4
135,3
140,0
126,1
138,6
186,5
132,8
180,3
177,9
178,5
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
101,3
68,3
100,5
101,3
97,8
101,9
83,2
101,6
123,2
111,2
114,6
93,3
99,4
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
122,9
137,3
135,8
140,7
139,9
161,3
114,8
111,8
134,7
125,0
190,7
161,5
167,6
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
47,9
46,9
60,9
71,9
61,9
138,9
95,4
100,5
64,7
80,7
84,9
86,2
97,1
C31 - Proizvodnja namještaja
93,4
66,6
97,9
89,6
85,8
80,9
77,6
85,1
92,4
82,4
81,8
87,2
76,3
C32 - Ostala prerađivačka industrija
96,4
107,3
117,1
132,9
112,0
100,7
90,7
112,3
109,8
77,7
83,8
86,2
76,3
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
134,1
123,7
147,4
146,7
147,4
134,3
141,8
144,0
160,0
139,6
146,0
128,6
133,9
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
135,2
132,1
116,7
124,1
134,4
137,1
149,5
145,8
150,3
132,7
118,5
112,3
123,2
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
135,2
132,1
116,7
124,1
134,4
137,1
149,5
145,8
150,3
132,7
118,5
112,3
123,2
Kontakt informacije
Služba statistika industrije Industry statistics Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Peraić, (01) 4806-202, peraics@dzs.hr Jurica Javor, (01) 4806-192, javorj@dzs.hr