Tablični prikaz

Tip podataka: Registracije poslovnih subjekata
Indikator: Registracije
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Djelatnost 2022M7 2022M8 2022M9 2022M10 2022M11 2022M12 2023M1 2023M2 2023M3 2023M4 2023M5 2023M6 2023M7
_ATSXO_S94 - Ukupno
2.432
1.829
2.557
2.649
2.371
2.116
1.875
2.226
3.119
2.921
3.238
2.502
2.170
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
23
23
27
38
21
29
27
35
41
28
37
21
22
B - Rudarstvo i vađenje
2
0
0
5
1
1
0
0
1
0
1
2
0
C - Prerađivačka industrija
169
148
187
219
194
199
136
149
179
190
218
136
127
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
17
10
39
33
26
41
34
33
55
35
23
18
19
E - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
4
3
4
9
4
5
3
10
10
12
4
6
10
F - Građevinarstvo ukupno
348
281
492
445
398
339
259
297
464
410
485
283
290
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
209
172
209
231
233
202
204
230
301
293
266
221
148
H - Prijevoz i skladištenje
223
96
123
129
112
107
114
123
293
244
379
356
223
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
203
134
168
176
193
151
143
164
272
223
244
197
155
J - Informacije i komunikacije
208
173
198
243
194
146
149
191
201
185
175
159
173
K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
8
9
16
9
8
12
14
10
25
12
11
14
10
L - Poslovanje nekretninama
107
95
114
92
100
87
81
84
125
110
120
66
52
M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
391
296
436
448
387
362
350
410
471
425
435
306
318
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
231
155
200
193
180
145
132
218
281
348
457
347
269
P - Obrazovanje
37
53
88
90
87
71
63
80
96
92
69
67
77
Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
24
11
32
32
34
22
31
21
34
26
22
33
25
R - Umjetnost, zabava i rekreacija
67
35
55
56
45
52
42
54
70
80
70
76
73
S - Ostale uslužne djelatnosti (bez S 94)
161
135
169
201
154
145
93
117
200
208
222
194
179
Kontakt informacije
Zrinka Pavlović, (01) 4893-514, pavlovicz@dzs.hr