Tablični prikaz

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2021M12 2022M1 2022M2 2022M3 2022M4 2022M5 2022M6 2022M7 2022M8 2022M9 2022M10 2022M11 2022M12
GTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama
141,9
116,2
123,8
148,7
155,7
160,5
169,4
190,1
184,2
171,3
149,0
144,5
165,6
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
149,1
120,0
124,9
162,6
163,9
166,1
175,2
191,4
175,3
169,6
156,8
151,0
168,2
G45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
147,6
133,1
133,3
183,8
164,5
174,8
193,4
222,7
150,6
168,5
147,0
159,0
175,7
G45XG452 - Trgovina motornim vozilima; trgovina i popravak motocikala
142,9
106,1
130,0
182,2
163,3
173,2
190,5
221,9
149,3
165,1
141,8
151,9
170,1
G452 - Održavanje i popravak motornih vozila
180,8
166,3
176,9
202,2
197,9
209,3
257,3
237,2
158,3
202,8
187,7
230,0
213,6
G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
152,3
127,2
136,8
178,3
175,7
173,9
182,0
195,2
174,8
181,2
168,0
161,0
176,3
G461 - Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
117,7
117,4
113,3
175,5
189,4
228,5
126,4
264,8
165,3
219,5
143,9
123,0
138,7
G462 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
91,1
100,8
163,1
232,3
174,9
107,8
66,9
98,3
128,0
142,0
137,2
83,8
87,6
G463 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
136,5
112,9
116,1
145,2
144,1
156,2
194,5
226,4
222,3
189,9
124,3
132,9
157,5
G464 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
151,3
130,7
128,1
155,8
153,2
148,8
171,2
169,6
159,4
169,2
151,2
164,4
166,2
G465 - Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
187,0
109,7
97,7
133,2
140,2
165,1
179,6
129,1
123,9
151,2
144,5
137,7
192,4
G466 - Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
185,5
148,1
149,7
311,4
203,5
168,6
223,3
267,6
94,6
148,0
229,4
210,8
218,7
G467 - Ostala specijalizirana trgovina na veliko
164,4
162,0
179,1
227,8
235,0
224,4
199,7
237,4
225,2
215,3
213,8
172,7
218,0
G469 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
158,3
102,8
124,4
150,7
151,3
164,7
179,1
172,9
154,6
166,4
178,1
179,1
172,8
H - Prijevoz i skladištenje
135,3
123,3
130,3
118,3
214,3
158,2
157,4
174,2
191,2
178,2
167,1
158,7
158,7
H49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
124,0
101,5
118,6
115,9
133,1
139,9
135,7
141,4
140,5
151,3
132,9
137,0
144,8
H50 - Vodeni prijevoz
61,0
60,3
113,8
111,7
263,3
160,1
220,3
261,1
353,8
172,0
268,3
145,4
97,9
H51 - Zračni prijevoz
58,5
44,7
60,9
55,8
98,7
144,2
171,5
175,7
173,8
158,5
111,5
85,5
95,7
H52 - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
155,7
126,5
124,5
108,1
113,1
136,9
157,0
208,4
253,9
193,5
172,1
179,1
159,1
H53 - Poštanske i kurirske djelatnosti
162,0
114,3
119,0
132,7
130,5
159,9
139,3
151,6
137,5
148,8
131,4
134,6
167,6
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
56,4
44,9
49,9
52,6
122,2
214,6
218,5
333,6
371,6
257,5
121,1
72,3
79,7
I55 - Smještaj
28,5
16,0
21,6
22,4
104,9
134,8
200,4
420,6
485,6
247,5
82,1
38,6
43,0
I56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
88,6
76,3
78,3
92,0
122,4
147,6
165,4
229,2
243,9
191,4
127,3
95,1
116,6
J - Informacije i komunikacije
256,2
163,6
184,4
197,5
193,2
175,8
220,0
226,8
249,3
249,4
208,9
221,2
322,1
J58 - Izdavačke djelatnosti
135,5
73,9
65,5
72,1
105,8
72,9
64,6
94,4
228,2
135,1
86,5
115,8
135,0
J59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
227,6
151,3
103,3
125,3
129,1
165,9
208,3
103,3
108,2
151,4
105,0
135,4
278,7
J60 - Emitiranje programa
127,1
86,0
87,3
131,7
93,7
92,0
106,6
77,2
79,2
92,2
115,6
103,8
160,0
J61 - Telekomunikacije
127,0
92,4
102,3
100,8
99,7
101,1
109,7
117,2
132,4
144,3
124,8
118,6
145,7
J62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
271,6
135,0
163,8
173,5
164,3
116,2
203,2
223,6
194,6
206,7
160,3
189,7
314,6
J63 - Informacijske uslužne djelatnosti
234,0
78,5
219,5
217,4
168,9
222,0
246,2
295,4
341,8
232,8
167,6
141,9
229,2
L - Poslovanje nekretninama
195,7
114,7
107,3
91,5
96,1
111,9
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
L68 - Poslovanje nekretninama
195,7
114,7
107,3
91,5
96,1
111,9
109,9
131,4
149,7
139,6
113,0
129,5
209,2
M_STS - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
182,1
98,5
110,5
153,0
129,4
121,3
123,9
131,7
102,4
166,4
139,5
154,2
202,1
M69 - Pravne i računovodstvene djelatnosti
149,6
115,0
118,8
141,7
114,3
117,6
119,7
116,5
94,6
150,1
99,8
116,5
172,3
M702 - Savjetovanje u vezi s upravljanjem
183,5
73,7
112,2
127,1
149,2
82,3
106,4
140,4
119,5
189,6
230,1
135,5
204,0
M71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
187,8
102,6
103,5
155,9
129,8
136,7
129,9
126,3
91,9
179,3
107,6
159,0
193,6
M73 - Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
206,6
83,3
111,0
167,8
130,2
118,5
124,8
145,4
112,9
138,9
187,8
192,1
236,0
M74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
178,0
100,9
103,7
188,4
143,4
122,8
116,5
153,6
136,6
205,6
159,6
173,7
245,8
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
96,6
97,5
128,2
156,8
187,1
223,0
220,5
227,1
188,2
188,4
153,3
153,7
149,2
N77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
180,0
102,2
159,1
193,0
187,8
235,7
327,6
373,7
262,1
272,9
220,4
236,0
204,3
N78 - Djelatnosti zapošljavanja
127,7
130,8
112,5
127,9
146,7
101,3
115,2
127,0
147,1
126,5
117,1
128,2
144,6
N79 - Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
16,5
29,4
44,3
56,1
105,7
99,6
120,7
175,3
178,9
174,4
95,9
71,8
35,1
N80 - Zaštitne i istražne djelatnosti
99,9
94,5
92,2
104,6
105,3
112,6
117,7
111,2
95,6
100,2
86,8
78,2
131,9
N81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
145,2
110,9
113,4
104,9
131,7
143,6
135,6
163,3
146,7
152,6
178,0
156,3
151,2
N82 - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
135,7
147,4
157,3
186,9
243,7
212,6
189,6
210,7
184,6
97,3
205,4
175,5
193,1
HTNXK - Uslužne djelatnosti bez trgovine i financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja
131,8
106,7
118,6
121,9
143,6
154,9
163,2
191,1
201,4
183,7
138,1
134,2
162,1
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr