Grafički prikaz po sezonskoj prilagodbi

Tip podataka: Indeks obujma prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Sanda Colić, (01) 4806-125, colics@dzs.hr