Grafički prikaz po sezonskoj prilagodbi

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - mjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr