Tablični prikaz

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti- tromjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Tromjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
GTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama
117,8
100,2
97,4
131,4
107,2
GTNXG47 - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim trgovine na malo i popravaka)
119,0
102,5
94,7
129,9
104,8
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
122,6
111,0
109,4
128,6
119,4
G45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
148,7
123,6
112,4
146,1
114,7
G45XG452 - Trgovina motornim vozilima; trgovina i popravak motocikala
141,2
120,6
111,5
144,0
109,4
G452 - Održavanje i popravak motornih vozila
226,8
165,0
134,6
172,4
171,2
G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
120,1
115,6
109,6
127,5
120,3
G461 - Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
98,0
105,6
113,3
186,5
96,3
G462 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
73,8
115,9
66,9
79,0
80,8
G463 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
105,4
108,1
101,5
149,1
96,0
G464 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
128,0
124,7
114,0
137,4
135,1
G465 - Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
137,8
112,0
119,2
113,0
148,4
G466 - Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
145,1
146,2
130,8
124,9
144,1
G467 - Ostala specijalizirana trgovina na veliko
112,8
118,9
109,6
120,0
111,0
G469 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
136,4
102,9
105,3
114,1
133,3
HTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim područja G)
109,0
82,3
75,0
129,4
85,3
H - Prijevoz i skladištenje
118,0
93,5
78,3
108,2
102,2
H49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
113,9
98,3
84,6
106,0
107,6
H50 - Vodeni prijevoz
87,7
67,8
83,7
108,2
66,9
H52 - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
132,1
88,5
62,7
116,4
107,2
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
69,3
42,9
36,6
134,2
30,7
I55 - Smještaj
47,8
18,6
20,3
140,3
14,8
I56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
89,8
68,1
49,6
115,0
49,9
J - Informacije i komunikacije
163,7
138,2
129,9
169,3
172,8
J58 - Izdavačke djelatnosti
115,0
75,5
61,7
151,9
98,7
J59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
136,5
120,9
87,2
92,8
85,0
J60 - Emitiranje programa
117,0
101,9
83,3
85,2
116,8
J61 - Telekomunikacije
118,1
95,0
90,7
116,5
116,2
J62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
173,0
124,1
122,3
155,2
171,7
J63 - Informacijske uslužne djelatnosti
169,4
137,6
136,0
174,4
174,1
L68 - Poslovanje nekretninama
149,9
101,5
83,5
124,0
132,1
M_STS - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
136,9
108,4
87,4
109,3
131,5
M69_M702 - Pravne i računovodstvene djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
129,0
111,8
84,8
105,0
120,4
M71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
130,5
107,0
98,0
111,3
129,6
M73 - Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
162,3
95,8
72,2
101,2
152,9
M74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
139,8
115,3
81,3
127,8
136,2
N_STS - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
96,9
84,4
55,8
83,9
50,4
N77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
177,1
121,0
113,9
180,5
128,5
N78 - Djelatnosti zapošljavanja
118,8
106,9
90,5
112,1
107,7
N79 - Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
73,3
55,0
11,7
45,6
12,5
N80 - Zaštitne i istražne djelatnosti
90,7
90,2
87,7
83,8
80,8
N81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
152,4
112,4
105,4
136,2
143,0
N812 - Djelatnosti čišćenja
132,7
117,5
103,3
140,2
127,0
N82 - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
118,2
124,7
125,4
87,2
110,2
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr Napomena: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - tromjesečni podaci se više ne objavljuju od prvog tromjesečja 2021. Note: Turnover indices of service activities – quarterly data have not been released since the first quarter of 2021.