Tablični prikaz

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti- tromjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Tromjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
GTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama
119,6
139,8
112,0
99,3
125,7
GTNXG47 - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim trgovine na malo i popravaka)
122,6
139,8
112,8
102,5
128,8
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
123,8
127,9
116,4
107,6
130,4
G45 - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
182,4
141,0
132,2
146,4
200,7
G45XG452 - Trgovina motornim vozilima; trgovina i popravak motocikala
182,4
139,2
126,3
144,1
201,3
G452 - Održavanje i popravak motornih vozila
199,8
162,8
192,2
177,4
212,0
G46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
121,9
123,2
114,6
108,8
127,5
G461 - Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
130,7
147,9
93,9
104,0
134,6
G462 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
75,0
81,5
73,5
116,1
57,9
G463 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
116,6
149,1
93,7
94,5
127,5
G464 - Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
118,6
120,4
118,8
113,6
126,3
G465 - Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
118,2
102,7
133,4
101,5
126,9
G466 - Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
145,2
120,4
155,9
159,4
151,7
G467 - Ostala specijalizirana trgovina na veliko
128,5
128,6
110,4
114,3
129,1
G469 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
120,0
112,8
130,7
98,2
127,6
HTN_STS - Usluge prema Uredbi o kratkoročnim poslovnim statistikama (osim područja G)
112,2
161,4
103,8
84,7
117,5
H - Prijevoz i skladištenje
111,5
135,0
115,6
95,6
113,4
H49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
116,2
119,6
114,9
98,4
114,2
H50 - Vodeni prijevoz
110,9
178,9
82,4
79,9
116,2
H52 - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
94,9
158,8
127,4
90,3
100,9
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
120,7
232,9
64,7
48,8
127,3
I55 - Smještaj
129,8
306,0
44,5
24,0
137,5
I56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
112,0
164,5
83,6
71,2
117,5
J - Informacije i komunikacije
112,2
137,8
139,7
125,8
133,6
J58 - Izdavačke djelatnosti
83,9
132,3
110,3
80,5
88,2
J59 - Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
114,9
107,6
112,5
130,2
176,3
J60 - Emitiranje programa
100,7
83,7
115,0
105,4
102,8
J61 - Telekomunikacije
98,8
117,9
116,0
96,7
100,4
J62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
106,2
142,8
151,6
116,3
123,7
J63 - Informacijske uslužne djelatnosti
127,7
202,2
151,3
121,5
153,0
L68 - Poslovanje nekretninama
100,1
122,0
140,5
100,6
104,5
M_STS - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
102,3
106,9
129,6
103,5
106,7
M69_M702 - Pravne i računovodstvene djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
104,1
113,0
123,1
111,4
104,6
M71 - Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
98,5
99,9
124,7
95,7
105,7
M73 - Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
105,3
99,0
149,1
95,8
110,7
M74 - Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
106,0
141,7
134,0
124,6
108,3
N_STS - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
126,0
156,0
93,4
92,9
132,5
N77 - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
153,2
214,8
172,5
135,7
182,4
N78 - Djelatnosti zapošljavanja
117,4
131,6
127,7
111,0
117,6
N79 - Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
139,1
206,6
70,2
70,5
146,7
N80 - Zaštitne i istražne djelatnosti
99,4
86,3
85,4
88,1
104,7
N81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
122,7
133,9
138,5
100,4
128,9
N812 - Djelatnosti čišćenja
128,6
148,4
126,3
102,7
137,2
N82 - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
121,3
89,8
108,2
111,9
129,7
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Anka Javor, (01) 4806-262, javora@dzs.hr Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr