Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks realnog prometa u trgovini na malo
Indikator: Realni promet (varijabla 123)
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3
G47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
100,7
84,1
103,4
116,9
131,9
126,2
112,9
113,4
107,7
121,6
96,7
99,0
114,7
G47XG473 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima, motociklima i motornim gorivima
100,9
84,0
102,6
116,7
131,0
124,7
112,3
112,9
107,1
123,5
97,3
98,1
113,9
G47_FOOD - Trgovina na malo prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda
95,6
85,7
87,6
97,2
117,6
117,7
95,1
95,1
88,5
108,0
83,6
82,9
95,3
G47_NFOOD - Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (uključujući trgovinu motornim gorivima)
105,7
81,1
121,0
138,9
147,5
134,8
132,7
133,8
129,0
136,4
111,6
117,5
136,7
G47_NFOOD_XG473 - Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima)
107,5
80,8
123,3
143,7
149,2
133,5
136,0
137,2
132,5
144,7
116,5
119,7
140,1
G47_NF_CLTH - Trgovina na malo tekstilom, odjećom, obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama
43,2
13,9
78,0
127,8
132,7
118,9
111,5
102,8
95,1
102,8
97,4
88,6
87,3
G47_NF_HLTH - Ljekarne; trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
151,8
114,8
116,0
132,1
143,0
127,1
133,6
140,4
129,5
150,8
122,1
121,6
140,3
G47_NF_OT1 - Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom; telekomunikacijskom opremom; itd. u specijaliziranim prodavaonicama
102,9
86,8
119,8
126,4
126,2
114,7
123,7
120,3
113,2
130,1
97,8
113,8
139,4
G47_NF_OT2 - Trgovina na malo audio i videoopremom; željeznom robom, bojama i staklom; električnim aparatima za kućanstvo, itd. u specijaliziranim prodavaonicama
101,0
70,9
135,5
149,7
147,5
122,5
136,0
145,1
149,6
143,8
116,8
121,2
151,6
G4711 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
100,0
90,1
91,2
101,1
122,3
122,4
98,4
98,6
92,1
113,0
87,0
86,0
99,0
G4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
127,5
106,1
161,0
169,9
181,4
167,2
154,6
160,1
153,0
181,1
133,0
137,5
169,9
G472 - Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
55,5
45,8
55,0
61,6
74,0
74,4
65,0
62,8
55,7
62,1
52,8
54,5
61,5
G473 - Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
97,5
82,3
109,0
117,2
140,4
140,7
118,0
118,1
112,7
100,2
90,9
108,0
122,2
G4791 - Trgovina na malo preko pošte ili interneta
110,8
157,3
141,9
152,7
157,6
186,8
190,2
151,7
201,0
160,9
127,5
126,4
139,7
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Ljiljanka Boras, (01) 4806-119, borasl@dzs.hr