Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2021M8 2021M9 2021M10 2021M11 2021M12 2022M1 2022M2 2022M3 2022M4 2022M5 2022M6 2022M7 2022M8
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
95,6
112,2
115,2
114,4
112,7
100,5
108,2
122,6
111,1
114,9
114,3
115,8
97,6
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
105,3
130,8
124,9
126,1
110,1
110,0
122,8
141,5
126,5
131,1
125,1
122,4
96,3
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
107,2
100,2
123,7
112,7
121,6
123,3
108,1
115,4
103,7
98,9
105,2
119,8
117,8
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
72,0
99,0
99,9
106,7
108,1
88,0
99,1
116,1
109,1
109,8
106,7
100,6
85,6
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
78,2
106,6
112,6
107,7
99,8
90,0
102,5
109,6
109,3
103,5
100,5
102,8
76,7
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
95,5
109,5
111,1
109,7
115,0
88,8
101,0
115,0
102,9
113,3
115,2
119,1
98,3
B - Rudarstvo i vađenje
70,9
74,4
72,9
70,8
69,7
62,2
62,4
74,7
68,7
70,8
68,2
70,2
69,3
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
61,5
59,3
60,3
59,0
59,9
59,4
53,2
61,4
57,3
58,2
58,0
59,3
60,4
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
110,3
130,1
122,3
116,4
108,5
79,5
99,7
127,5
115,1
120,9
109,9
116,1
106,9
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
62,8
63,2
60,6
62,8
64,7
55,5
54,7
61,7
55,8
58,4
58,4
55,8
59,5
C - Prerađivačka industrija
94,0
114,9
113,9
112,8
109,3
95,0
106,9
122,2
112,0
118,2
116,6
115,7
94,5
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
116,4
123,0
118,9
113,4
113,6
99,9
105,9
124,2
114,2
120,3
122,5
127,9
118,7
C11 - Proizvodnja pića
118,3
88,3
88,7
64,8
130,1
63,2
70,9
87,8
88,5
112,5
141,1
145,6
140,2
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
75,1
88,6
87,5
126,9
135,5
115,3
125,7
101,1
95,4
94,9
96,6
92,5
91,0
C13 - Proizvodnja tekstila
69,1
123,8
117,3
118,7
104,9
116,5
125,0
139,7
135,8
146,0
133,9
115,1
64,7
C14 - Proizvodnja odjeće
30,4
51,3
55,3
49,5
48,3
44,9
55,4
68,0
57,3
63,7
56,3
60,4
32,8
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
66,3
95,3
92,7
105,5
76,6
89,1
95,1
105,0
90,0
97,5
96,8
96,3
63,8
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
81,4
127,7
124,5
120,9
107,2
110,7
121,5
154,0
128,8
133,5
126,3
124,7
74,7
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
123,6
116,8
126,3
130,0
127,4
120,1
123,7
140,4
130,9
132,3
133,3
135,6
122,8
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
111,1
126,3
158,9
156,7
152,7
105,5
110,3
120,6
112,6
117,3
110,8
104,8
98,3
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
121,2
113,4
117,2
11,8
15,4
3,2
4,2
3,6
72,8
117,5
132,8
137,7
137,6
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
90,9
89,2
71,2
84,2
77,7
66,5
89,7
91,9
56,3
58,1
73,3
60,3
54,7
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
57,2
121,4
130,7
146,8
133,4
100,0
131,1
146,4
116,0
131,4
115,0
123,2
56,2
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
108,6
155,0
151,2
145,0
121,9
129,7
147,0
159,9
148,6
151,5
136,5
138,2
105,6
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
116,5
130,4
129,3
123,9
108,9
96,6
112,7
131,8
122,4
133,0
129,9
127,0
114,7
C24 - Proizvodnja metala
87,9
104,9
118,6
120,7
96,9
103,9
117,7
136,5
117,9
123,4
111,4
101,2
71,2
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
77,8
107,5
106,4
116,3
111,0
86,1
106,0
125,1
108,1
109,1
104,6
101,4
83,2
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
110,1
128,0
123,6
116,4
142,0
121,7
124,3
157,2
112,6
128,2
116,3
124,3
81,9
C27 - Proizvodnja električne opreme
87,2
144,1
118,1
132,6
104,4
125,5
120,3
134,6
139,1
141,3
137,9
136,0
87,5
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
64,3
97,7
94,0
100,3
97,4
78,1
98,5
106,2
100,6
96,7
95,3
101,3
68,3
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
66,8
90,6
97,6
97,5
94,4
93,8
95,1
112,7
170,4
126,3
158,4
122,9
137,3
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
47,4
57,2
54,8
63,6
35,2
72,2
59,4
62,8
66,2
82,0
89,6
47,9
46,9
C31 - Proizvodnja namještaja
79,7
106,1
109,9
108,8
98,7
91,8
102,2
107,6
107,5
102,2
101,3
93,4
66,6
C32 - Ostala prerađivačka industrija
82,2
116,3
96,5
158,4
112,4
74,8
125,6
92,6
90,8
87,9
86,3
96,4
107,3
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
99,1
128,0
135,7
131,7
144,9
120,2
124,2
150,4
142,9
147,2
129,8
134,1
123,7
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
117,6
109,5
142,1
144,0
155,9
157,9
137,9
146,0
121,6
108,6
115,5
135,2
132,1
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
117,6
109,5
142,1
144,0
155,9
157,9
137,9
146,0
121,6
108,6
115,5
135,2
132,1
Kontakt informacije
Služba statistika industrije Industry statistics Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Peraić, (01) 4806-202, peraics@dzs.hr Jurica Javor, (01) 4806-192, javorj@dzs.hr