Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2 2021M3 2021M4 2021M5 2021M6 2021M7 2021M8
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
90,3
109,2
114,5
108,8
105,7
94,0
104,9
121,5
111,5
111,6
110,0
114,8
95,6
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
95,1
125,7
131,3
121,6
105,3
99,1
121,1
138,3
129,5
132,1
122,4
128,9
105,3
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
105,6
98,8
112,1
109,6
117,9
121,4
104,0
120,2
106,7
100,1
96,0
108,4
107,2
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
66,8
96,4
98,7
93,1
100,7
70,9
92,1
101,9
98,3
96,7
95,2
90,3
72,0
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
80,9
110,6
105,9
96,0
98,5
87,9
97,2
112,1
105,0
99,3
105,5
100,5
78,2
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
91,4
107,2
110,1
106,9
103,5
89,1
98,5
118,8
105,5
108,3
114,9
120,5
95,5
B - Rudarstvo i vađenje
74,3
66,5
76,4
73,7
67,8
62,4
63,3
78,7
73,9
75,7
72,4
75,1
70,9
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
67,0
49,5
65,4
63,5
63,1
63,8
57,2
64,2
61,2
63,0
59,3
61,7
61,5
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
108,1
125,1
122,1
116,3
88,9
67,9
89,9
134,7
123,5
127,1
121,6
127,1
110,3
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
68,0
71,7
70,6
67,6
69,1
66,5
62,1
65,8
62,5
61,0
63,2
63,2
62,8
C - Prerađivačka industrija
87,6
112,1
115,4
107,3
101,4
87,1
103,4
121,4
112,7
114,6
113,2
116,6
94,0
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
108,6
116,8
119,7
112,7
103,1
94,5
104,3
125,1
112,6
114,7
121,1
131,0
116,4
C11 - Proizvodnja pića
100,2
72,8
78,4
68,1
106,4
71,0
54,1
85,3
80,2
85,9
125,3
132,7
118,3
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
99,5
128,2
110,9
167,0
151,5
137,5
121,3
104,1
92,5
85,2
93,4
110,0
75,1
C13 - Proizvodnja tekstila
53,4
112,7
104,9
89,1
80,5
95,5
118,2
130,3
110,3
126,3
118,9
124,0
69,1
C14 - Proizvodnja odjeće
33,4
58,3
68,2
55,9
62,2
45,1
53,3
70,9
65,6
65,3
60,1
66,1
30,4
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
72,2
105,5
100,3
104,1
89,6
90,9
92,7
112,2
97,1
96,4
88,5
92,9
66,3
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
74,4
120,5
120,1
111,7
100,6
104,0
117,5
131,3
125,6
134,7
118,9
126,4
81,4
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
101,9
108,0
124,7
113,6
109,6
113,5
116,5
137,6
125,4
126,7
129,4
133,3
123,6
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
105,2
111,0
105,8
121,2
115,3
96,6
102,0
123,3
114,4
127,0
118,2
112,4
111,1
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
118,3
120,5
112,7
44,2
15,9
3,3
5,4
89,7
110,8
127,6
116,6
125,7
121,2
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
80,7
114,2
109,0
105,1
79,6
56,6
103,5
101,7
83,2
93,9
82,7
104,2
90,9
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
68,4
136,7
145,6
146,0
122,8
109,7
152,3
169,7
143,4
143,0
131,4
122,7
57,2
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
97,6
143,4
151,1
145,7
123,5
112,4
138,8
155,4
136,2
134,8
130,6
138,5
108,6
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
110,1
123,3
122,1
117,3
95,9
92,5
106,3
132,1
130,2
133,4
119,7
131,4
116,5
C24 - Proizvodnja metala
93,9
100,6
117,6
115,0
98,5
93,4
113,9
138,7
126,3
129,3
120,1
121,5
87,9
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
71,6
100,3
108,6
95,9
102,4
87,4
105,4
110,1
109,8
107,9
103,9
97,6
77,8
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
83,5
121,4
123,4
118,0
114,1
103,5
125,9
138,3
126,3
130,8
124,9
135,1
110,1
C27 - Proizvodnja električne opreme
73,9
135,4
139,5
118,1
103,6
93,3
115,5
140,4
145,6
123,2
127,2
120,2
87,2
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
59,5
84,7
91,4
91,3
86,0
61,7
87,5
94,5
88,3
94,1
90,8
89,6
64,3
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
99,7
156,9
111,6
126,7
102,8
89,7
116,4
131,5
112,5
115,6
136,9
112,0
66,8
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36,0
48,0
56,0
39,3
56,2
29,3
36,4
51,8
39,5
40,9
35,6
35,0
47,4
C31 - Proizvodnja namještaja
80,3
110,3
106,7
100,3
99,3
91,7
98,6
112,6
104,1
98,7
105,7
98,2
79,7
C32 - Ostala prerađivačka industrija
81,6
108,4
106,5
118,5
111,0
85,1
85,6
96,3
80,7
88,0
79,3
94,6
82,2
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
89,6
127,2
130,0
125,9
137,6
91,3
126,1
135,3
134,9
130,5
123,4
117,2
99,1
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
114,3
109,4
125,2
133,9
150,9
156,6
133,2
140,5
118,5
105,9
102,9
118,6
117,6
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
114,3
109,4
125,2
133,9
150,9
156,6
133,2
140,5
118,5
105,9
102,9
118,6
117,6
Kontakt informacije
Služba statistika industrije Industry statistics Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Rogar, (01) 4806-202, rogars@dzs.hr Jurica Javor, (01) 4806-613, javorj@dzs.hr