Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 2021M1 2021M2
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
102,9
108,3
95,1
95,8
101,6
112,7
90,3
109,2
114,5
108,8
105,7
94,0
104,9
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
118,1
123,3
108,5
108,9
113,9
126,9
95,1
125,7
131,3
121,6
105,3
99,1
121,1
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
101,0
115,1
90,4
97,6
94,7
103,5
105,6
98,8
112,1
109,6
117,9
121,4
104,0
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
86,4
86,0
86,2
78,1
83,1
90,3
66,8
96,4
98,7
93,1
100,7
70,9
92,1
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
109,6
92,3
44,5
72,2
92,6
107,9
80,9
110,6
105,9
96,0
98,5
87,9
97,2
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
98,8
104,9
95,2
95,0
106,2
118,4
91,4
107,2
110,1
106,9
103,5
89,1
98,5
B - Rudarstvo i vađenje
73,3
77,6
74,1
74,9
76,1
80,2
74,3
66,5
76,4
73,7
67,8
62,4
63,3
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
68,0
71,6
68,2
69,8
67,1
68,5
67,0
49,5
65,4
63,5
63,1
63,8
57,2
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
96,5
103,1
96,5
96,8
109,8
122,9
108,1
125,1
122,1
116,3
88,9
67,9
89,9
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
75,4
81,0
82,4
79,8
82,4
86,1
68,0
71,7
70,6
67,6
69,1
66,5
62,1
C - Prerađivačka industrija
101,5
107,7
97,0
96,0
103,7
115,3
87,6
112,1
115,4
107,3
101,4
87,1
103,4
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
105,1
116,3
99,6
99,2
112,3
120,2
108,6
116,8
119,7
112,7
103,1
94,5
104,3
C11 - Proizvodnja pića
68,8
79,5
52,3
82,9
98,3
119,6
100,2
72,8
78,4
68,1
106,4
71,0
54,1
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
151,3
127,6
160,4
84,9
70,1
118,3
99,5
128,2
110,9
167,0
151,5
137,5
121,3
C13 - Proizvodnja tekstila
123,1
125,7
108,7
120,1
99,9
88,6
53,4
112,7
104,9
89,1
80,5
95,5
118,2
C14 - Proizvodnja odjeće
77,3
69,3
51,5
54,2
69,3
73,3
33,4
58,3
68,2
55,9
62,2
45,1
53,3
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
100,0
101,0
63,5
71,0
85,1
103,2
72,2
105,5
100,3
104,1
89,6
90,9
92,7
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
111,9
112,5
97,6
108,3
107,5
117,0
74,4
120,5
120,1
111,7
100,6
104,0
117,5
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
123,1
130,4
112,5
115,0
111,4
118,6
101,9
108,0
124,7
113,6
109,6
113,5
116,5
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
104,0
102,6
101,8
96,2
105,5
100,2
105,2
111,0
105,8
121,2
115,3
96,6
102,0
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
12,3
119,3
116,5
109,0
109,7
124,2
118,3
120,5
112,7
44,2
15,9
3,3
5,4
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
104,0
107,2
115,8
93,9
86,0
111,0
80,7
114,2
109,0
105,1
79,6
56,6
103,5
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
123,9
130,1
158,9
125,2
130,8
149,8
68,4
136,7
145,6
146,0
122,8
109,7
152,3
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
143,8
137,4
97,6
114,2
123,8
142,4
97,6
143,4
151,1
145,7
123,5
112,4
138,8
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
104,0
114,5
107,5
112,4
121,4
126,5
110,1
123,3
122,1
117,3
95,9
92,5
106,3
C24 - Proizvodnja metala
97,0
98,2
98,4
78,2
85,4
92,7
93,9
100,6
117,6
115,0
98,5
93,4
113,9
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
91,1
92,8
90,5
84,4
92,1
96,4
71,6
100,3
108,6
95,9
102,4
87,4
105,4
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
103,5
98,8
90,9
77,1
90,5
131,3
83,5
121,4
123,4
118,0
114,1
103,5
125,9
C27 - Proizvodnja električne opreme
109,3
123,0
109,9
105,4
111,6
145,0
73,9
135,4
139,5
118,1
103,6
93,3
115,5
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
84,8
80,7
69,2
73,3
84,1
79,3
59,5
84,7
91,4
91,3
86,0
61,7
87,5
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
119,0
97,8
67,2
38,3
88,6
116,9
99,7
156,9
111,6
126,7
102,8
89,7
116,4
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
39,3
49,7
42,6
40,8
27,4
55,0
36,0
48,0
56,0
39,3
56,2
29,3
36,4
C31 - Proizvodnja namještaja
113,6
93,3
45,4
71,3
90,8
107,3
80,3
110,3
106,7
100,3
99,3
91,7
98,6
C32 - Ostala prerađivačka industrija
91,6
76,7
67,0
77,5
78,1
93,6
81,6
108,4
106,5
118,5
111,0
85,1
85,6
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
123,0
124,4
135,0
121,0
111,7
115,4
89,6
127,2
130,0
125,9
137,6
91,3
126,1
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
125,2
126,5
91,8
103,2
99,5
109,6
114,3
109,4
125,2
133,9
150,9
156,6
133,2
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
125,2
126,5
91,8
103,2
99,5
109,6
114,3
109,4
125,2
133,9
150,9
156,6
133,2
Kontakt informacije
Služba statistika industrije Industry statistics Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Rogar, (01) 4806-202, rogars@dzs.hr Jurica Javor, (01) 4806-613, javorj@dzs.hr