Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2019M7 2019M8 2019M9 2019M10 2019M11 2019M12 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
114,5
91,3
108,3
113,6
110,7
101,3
96,1
102,9
108,3
95,1
95,8
101,6
112,7
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
130,2
94,4
122,4
123,1
118,0
96,2
105,7
118,1
123,3
108,5
108,9
113,9
126,9
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
101,4
105,8
98,4
114,3
120,7
124,0
110,8
101,0
115,1
90,4
97,6
94,7
103,5
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
78,9
63,8
84,5
93,8
86,3
86,2
74,1
86,4
86,0
86,2
78,1
83,1
90,3
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
106,1
80,5
119,3
117,2
116,9
102,1
102,3
109,6
92,3
44,5
72,2
92,6
107,9
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
130,3
96,4
114,1
116,3
111,1
100,6
90,8
98,8
104,9
95,2
95,0
106,2
118,4
B - Rudarstvo i vađenje
85,8
80,9
78,4
84,2
77,8
73,2
71,5
73,3
77,6
74,1
74,9
76,1
80,2
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
79,1
77,8
72,0
75,4
72,0
72,2
72,7
68,0
71,6
68,2
69,8
67,1
68,5
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
122,5
101,6
114,1
129,7
110,9
76,6
72,7
96,5
103,1
96,5
96,8
109,8
122,9
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
79,4
73,9
70,6
77,6
70,2
78,7
76,4
75,4
81,0
82,4
79,8
82,4
86,1
C - Prerađivačka industrija
119,0
89,1
111,3
114,5
109,2
96,9
91,3
101,5
107,7
97,0
96,0
103,7
115,3
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
129,3
110,4
117,6
123,7
114,7
95,5
98,8
105,1
116,3
99,6
99,2
112,3
120,2
C11 - Proizvodnja pića
150,5
132,2
89,8
92,5
81,7
126,4
76,2
68,8
79,5
52,3
82,9
98,3
119,6
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
123,4
108,1
134,2
124,6
160,2
113,3
170,4
151,3
127,6
160,4
84,9
70,1
118,3
C13 - Proizvodnja tekstila
110,8
56,8
112,3
114,4
108,9
69,4
108,3
123,1
125,7
108,7
120,1
99,9
88,6
C14 - Proizvodnja odjeće
98,8
41,3
79,7
86,1
76,1
59,4
69,6
77,3
69,3
51,5
54,2
69,3
73,3
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
106,3
77,0
106,2
107,4
106,0
85,4
95,1
100,0
101,0
63,5
71,0
85,1
103,2
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
131,2
82,3
117,3
118,6
113,6
94,8
111,5
111,9
112,5
97,6
108,3
107,5
117,0
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
127,1
109,3
112,3
123,5
118,4
100,0
113,9
123,1
130,4
112,5
115,0
111,4
118,6
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
110,7
110,6
115,5
122,2
115,3
104,4
103,4
104,0
102,6
101,8
96,2
105,5
100,2
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
152,3
153,6
121,5
151,0
137,8
129,7
9,6
12,3
119,3
116,5
109,0
109,7
124,2
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
89,6
76,6
93,9
89,2
87,1
82,9
86,4
104,0
107,2
115,8
93,9
86,0
111,0
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
146,3
56,8
147,5
139,7
150,3
119,5
91,0
123,9
130,1
158,9
125,2
130,8
149,8
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
157,1
101,9
150,5
152,5
146,0
111,7
134,5
143,8
137,4
97,6
114,2
123,8
142,4
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
121,9
108,1
118,1
123,9
115,1
91,5
85,8
104,0
114,5
107,5
112,4
121,4
126,5
C24 - Proizvodnja metala
100,8
88,5
103,0
103,3
90,5
85,9
87,9
97,0
98,2
98,4
78,2
85,4
92,7
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
87,6
63,9
80,3
90,6
79,0
75,2
78,7
91,1
92,8
90,5
84,4
92,1
96,4
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
120,2
73,0
103,3
106,1
107,7
87,0
97,3
103,5
98,8
90,9
77,1
90,5
131,3
C27 - Proizvodnja električne opreme
153,5
67,9
133,2
109,4
125,1
91,1
100,3
109,3
123,0
109,9
105,4
111,6
145,0
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
86,1
58,4
90,1
92,2
94,2
83,0
75,3
84,8
80,7
69,2
73,3
84,1
79,3
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
126,7
89,3
155,0
121,3
154,4
141,7
104,6
119,0
97,8
67,2
38,3
88,6
116,9
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
45,9
26,2
36,8
56,0
39,2
67,4
33,7
39,3
49,7
42,6
40,8
27,4
55,0
C31 - Proizvodnja namještaja
106,6
78,6
118,2
115,2
116,6
106,2
107,2
113,6
93,3
45,4
71,3
90,8
107,3
C32 - Ostala prerađivačka industrija
90,8
78,7
113,1
115,9
96,1
70,1
75,9
91,6
76,7
67,0
77,5
78,1
93,6
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
84,9
101,0
119,8
132,4
119,0
121,7
98,7
123,0
124,4
135,0
121,0
111,7
115,4
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
101,5
108,0
103,4
121,3
133,2
138,9
138,5
125,2
126,5
91,8
103,2
99,5
109,6
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
101,5
108,0
103,4
121,3
133,2
138,9
138,5
125,2
126,5
91,8
103,2
99,5
109,6
Kontakt informacije
Služba statistike industrije, energije i informacijskog društva Industry, Energy and Information Society Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Rogar, (01) 4806-202, rogars@dzs.hr