Tablični prikaz

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Djelatnost 2018M8 2018M9 2018M10 2018M11 2018M12 2019M1 2019M2 2019M3 2019M4 2019M5 2019M6 2019M7 2019M8
BTD - Rudarstvo i vađenje ;Prerađivačka industrija ;Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
95,3
104,1
113,3
113,4
101,5
102,3
102,3
111,7
106,8
112,2
100,9
114,5
91,3
MIG_ING - Intermedijarni proizvodi
102,4
119,6
126,3
120,7
96,8
109,1
114,7
128,7
121,7
128,6
108,7
130,2
94,4
MIG_NRG_XE - Energija (osim D 35.3 i E)
102,2
95,2
107,4
111,5
120,9
120,5
104,8
104,8
91,2
94,3
94,7
101,4
105,8
MIG_CAG - Kapitalni proizvodi
76,5
88,8
93,7
109,0
84,0
78,3
89,9
98,6
93,9
98,2
84,3
78,9
63,8
MIG_DCOG - Trajni proizvodi za široku potrošnju
76,3
97,7
108,5
101,6
85,3
93,4
105,0
118,4
109,2
115,1
107,8
106,1
80,5
MIG_NDCOG - Netrajni proizvodi za široku potrošnju
97,3
106,3
118,3
112,4
104,6
99,1
96,2
107,5
110,4
116,6
106,9
130,3
96,4
B - Rudarstvo i vađenje
85,3
74,9
94,5
87,9
81,9
81,3
77,7
85,6
84,1
85,3
79,4
85,8
80,9
B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
85,3
69,5
88,9
83,6
85,5
85,3
76,2
82,2
79,1
79,0
76,2
79,1
77,8
B08 - Ostalo rudarstvo i vađenje
90,4
98,4
123,4
110,6
76,0
67,0
89,8
109,3
111,8
118,0
100,7
122,5
101,6
B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
83,0
74,1
82,6
80,0
74,5
81,2
73,0
75,6
79,3
82,2
72,4
79,4
73,9
C - Prerađivačka industrija
94,7
108,3
116,3
115,1
97,2
96,6
100,5
112,4
109,0
115,5
103,2
119,0
89,1
C10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
111,0
110,9
121,1
112,3
95,6
96,6
97,1
106,7
113,6
119,4
107,3
129,3
110,4
C11 - Proizvodnja pića
136,7
88,9
101,0
79,0
133,0
72,0
66,5
88,5
103,5
106,6
126,0
150,5
132,2
C12 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
140,6
131,6
146,8
149,1
102,1
145,0
157,6
177,8
195,4
149,1
79,6
123,4
108,1
C13 - Proizvodnja tekstila
62,1
105,7
116,5
118,7
86,3
114,5
117,0
135,5
137,4
132,9
108,2
110,8
56,8
C14 - Proizvodnja odjeće
56,7
86,5
92,6
87,6
67,9
80,9
87,3
95,3
87,7
95,2
75,1
98,8
41,3
C15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
66,6
113,3
139,9
130,7
95,2
104,4
104,6
106,1
109,4
111,0
99,8
106,3
77,0
C16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
85,0
120,5
130,2
119,1
94,8
110,5
118,5
128,6
120,4
129,3
108,2
131,2
82,3
C17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira
114,6
113,4
117,9
116,0
88,0
109,2
107,5
123,0
120,6
124,0
105,1
127,1
109,3
C18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
99,5
95,2
105,7
115,5
120,4
98,3
111,6
119,8
107,9
116,5
99,1
110,7
110,6
C19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
136,6
157,7
160,0
146,6
116,6
8,6
24,2
36,1
15,0
42,3
123,4
152,3
153,6
C20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
81,8
90,4
107,3
82,7
82,0
82,9
89,1
107,5
95,1
101,9
76,2
89,6
76,6
C21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
47,3
116,9
136,0
142,6
126,2
146,7
121,9
132,2
120,4
130,8
111,1
146,3
56,8
C22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
108,1
142,9
152,3
142,2
108,7
138,7
138,2
153,4
134,2
161,7
135,0
157,1
101,9
C23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
113,5
119,6
126,7
119,6
94,4
90,3
103,8
120,4
118,0
122,3
117,3
121,9
108,1
C24 - Proizvodnja metala
98,0
124,2
118,5
123,3
96,1
111,9
111,1
121,0
108,6
105,2
88,3
100,8
88,5
C25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
79,6
86,4
86,1
98,2
71,3
78,2
87,7
97,1
87,2
95,9
81,7
87,6
63,9
C26 - Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
83,9
111,6
109,8
257,9
84,5
104,6
118,9
118,4
110,8
123,6
92,1
120,2
73,0
C27 - Proizvodnja električne opreme
91,5
116,5
106,0
116,5
85,6
110,6
110,5
132,3
124,8
122,5
92,5
153,5
67,9
C28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
74,4
98,6
103,2
100,1
97,7
86,3
83,9
103,4
94,7
98,6
85,8
86,1
58,4
C29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
121,9
116,7
135,6
142,5
102,1
102,1
131,5
133,7
135,0
134,2
123,3
126,7
89,3
C30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
45,3
51,5
53,0
44,0
64,2
39,2
60,5
50,3
47,7
39,4
42,4
45,9
26,2
C31 - Proizvodnja namještaja
75,0
96,1
104,9
102,0
88,6
96,7
106,1
120,0
111,9
115,2
109,4
106,6
78,6
C32 - Ostala prerađivačka industrija
89,1
116,5
116,0
129,7
101,3
76,7
98,9
90,6
94,3
123,9
104,8
90,8
78,7
C33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme
91,5
106,5
127,6
124,4
122,3
101,8
120,3
124,5
133,5
130,3
110,9
84,9
101,0
D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
102,5
94,3
105,7
114,8
131,2
144,3
123,0
119,6
103,6
104,9
96,2
101,5
108,0
D35 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
102,5
94,3
105,7
114,8
131,2
144,3
123,0
119,6
103,6
104,9
96,2
101,5
108,0
Kontakt informacije
Služba statistike industrije, energije i informacijskog društva Industry, Energy and Information Society Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Rogar, (01) 4806-202, rogars@dzs.hr