Grafički prikaz po grupi djelatnosti

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti- tromjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Tromjesečno
Vremenska dimenzija:
Djelatnost:
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Anka Javor, (01) 4806-262, javora@dzs.hr Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr