Grafički prikaz po grupi djelatnosti

Tip podataka: Indeks obujma građevinskih radova
Indikator: Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Djelatnost:
Kontakt informacije
Služba statistike građevinarstva Blanka Pađen, (01) 4806-230, padenb@dzs.hr Srećko Palej, (01) 4806-128, palejs@dzs.hr Mirjana Mikulić, (01) 4806-278, mikulicm@dzs.hr