Grafički prikaz po sezonskoj prilagodbi

Tip podataka: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti- tromjesečni podaci
Indikator: Promet, ukupno
Periodičnost: Tromjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Kontakt informacije
Služba statistike usluga Josipa Kalčić Ivanić, (01) 4806-116, kalcicj@dzs.hr Dozet Maja, (01) 4806-268, dozetm@dzs.hr Napomena: Indeksi prometa uslužnih djelatnosti - tromjesečni podaci se više ne objavljuju od prvog tromjesečja 2021. Note: Turnover indices of service activities – quarterly data have not been released since the first quarter of 2021.