Grafički prikaz po sezonskoj prilagodbi

Tip podataka: Indeks obujma industrijske proizvodnje
Indikator: Obujam prometa uslužnih djelatnosti / Proizvodnja / obujam radova
Periodičnost: Mjesečno
Vremenska dimenzija:
Sezonska prilagođenost:
Kontakt informacije
Služba statistika industrije Industry statistics Department Ivana Zoroja, (01) 4806-231, zorojai@dzs.hr Slavica Rogar, (01) 4806-202, rogars@dzs.hr Jurica Javor, (01) 4806-613, javorj@dzs.hr